Hovedstadens Bygningsentreprise a/s

Med start i 1982 har vi mange års erfaring inden for udskiftning af tagbeklædninger og renovering af facader og har opbygget et ry som en troværdig og kvalitetsbevidst samarbejdspartner.

SPIDSKOMPETENCER
På årsbasis udskifter vi ca. 30.000 m2 tegltage og samme areal naturskifertage, udskifter 7.000 vinduer og etablerer og renoverer 70 boliger. Til vores spidskompetencer hører restaurering af tage, hvor vi med respekt for det gamle fag og håndværk integrerer historik og traditioner i moderne bygningsrenovering, samt etablering af tagboliger og tagterrasser. Vores isoleringsafdeling udfører alle former for isolering. Dertil kommer vores nyoprettede serviceafdeling, som udfører alle slags serviceopgaver på ejendomme.

Vores mangeårige erfaring gør, at vi er eksperter i fleksible løsninger, hvor de faktiske forhold i ejendommen indarbejdes i den endelige udformning af renoveringen.

Alle byggeprojekter følges tæt af vores kvalitetsafdeling – se mere under ”Kvalitetssikring”.

EGEN PRODUKTION
Hovedstadens Bygningsentreprise a/s har 190 ansatte, heraf 160 håndværkere (tømrere, murere og blikkenslagere), som arbejder fast sammen i selvstændige hold (”sjak”). De er alle specialister inden for deres fag og arbejder hver især udelukkende med deres specifikke speciale. Således har vi tømrere med vinduer som kompetenceområde, mens andre udfører andet tømrerarbejde, og vi har murere, der kun arbejder med at lægge tegltage. Fælles for alle ansatte gælder, at de er ekstremt dygtige til at arbejde sammen og kommunikere, og de tilrettelægger i vidt omfang selv deres opgaver i de enkelte teams.

FOKUS PÅ DE GODE RESULTATER
Teamwork og respekt gælder mellem vores specialister og i forhold til vores samarbejdspartnere, altid med det optimale resultat frem for den nemme løsning som målsætning.