Det hele går lettere med Hovedstadens …

Tilfredse beboere fra første dag

Vi ved det godt. Renoveringsarbejde giver desværre forstyrrelser i dagligdagen for beboerne. Med Hovedstandens som din leverandør, er du sikret at vi går den ekstra mil for, at beboere og bygherre får en god oplevelse, med så få gener som muligt.

Beboerne er de vigtigste

Renoveringsarbejde giver forstyrrelser i dagligdagen for beboerne, der skal leve med støv, støj og besvær. Som entreprenører skal vi tage hensyn til beboernes sikkerhed og sundhed, men også overholde budgetter og deadlines. Vi har derfor udviklet en metode til målrettet beboerhåndtering.

Seks punkter, der giver tilfredse beboere

  • Relevant og rettidig kommunikation, så ingen er i tvivl om, hvad der sker
  • En gennemtænkt plan for varslinger, der bliver læst og forstået af beboerne
  • Etablering af brugerudvalg med beboere som ambassadører for processen
  • God dialog med beboerne ved løbende beboermøder og i dagligdagen
  • Forebyggelse af konflikter – og smidig håndtering, hvis de alligevel opstår
  • Grundigt forarbejde og klare mål

Opgaven starter med et grundigt forarbejde og interviews med de centrale interessenter (bygherre, rådgiver, driftsansvarlig og nøglepersoner blandt beboerne). På den baggrund udarbejder vi en klar strategi med kommunikations- og varslingsplan, plan for adgang og nøgler, tilgængelighed, mm.

Vi bygger på den nyeste viden
I arbejdet med beboerhåndtering trækker vi på den nyeste viden om kommunikation. Vores tilgang bygger på adfærdsforskning og såkaldt nudging. Nudging er en metode til at fremme ønsket adfærd, fx dialog mellem håndværkere og beboere, eller at beboere afleverer deres nøgler i tide.

Vi tror på det gode beboer samarbejde

En tilfreds bygherre og tilfredse beboere er vores bedste ambassadører

  • At bygge på samarbejde forpligter, og det er et motto vi tager meget alvorligt.
  • Vi gør altid den ekstra mil for, at vores håndværkere tager bedst muligt hensyn til beboerne, for at sikre dem mindst mulig gene som følge af vores tilstedeværelse.
  • Det gør samarbejdet smidere – og sikrer en bedre oplevelse for beboerne.
  • Tag en snak med en af vores konsulenter om, hvordan vi griber opgaven an til alles bedste.

Beboerne har ordet

Vi tror på at glade beboere er de bedste ambassadører for om vi lever op til mottoet “Vi bygger på samarbejde”.
Vi har derfor spurgt en række af dem om, hvordan de oplever at Hovedstadens lever op til vores motto.
Læs hvad de havde at sige om os …

quote
Vi har et rigtig godt samarbejde med Hovedstadens Bygningsentreprise, og vi vil uden tvivl bruge dem igen en anden gang, da vi kun hører ros fra beboerne i Damsøvænget…
Karen K. Kristensen, Beboer Forkvinde, Damsøvænget
quote
Vi fik en fantastisk service, da vi skulle have udskiftet vores vinduer. 
Der var styr på alt, lige fra kommunikationen inden de kom, til håndværkerne ankom og udskiftede vinduerne samt oprydningen bagefter…
Farzan Manzoor, Beboer Øresundkollegiet
quote
Lige fra de kom ind ad døren, til de gik igen, var det en god oplevelse. Vi vidste præcis hvad der skulle ske hvornår, og håndværkerne var virkelig imødekommende og rare. Én hjalp endda med at flytte ting for mig…
Maria Sjórvará, Beboer, Øresundskollegiet

Ring til Hovedstadens Bygningsentreprise på telefon 43 99 36 33 og hør mere om, hvordan vi har sat den gode proces i system og tilbyder næste niveau af beboerhåndtering.

Rasmus Lindhardt, CEO Hovedstadens Bygningsentreprise a/s
close-w
Luk
close-w
Luk