Kvalitetssikring gør alle til vindere

Arbejdsmiljø, kvalitetssikring, byggeproces og kundetilfredshed. Alle vinder ved en stram, professionel og omfattende kvalitetssikring. Derfor har vi gjort kvalitetssikring til en fasttømret del af vores virksomhedskultur.

Faste procedurer reducerer fejl

  • I planlægningsfasen overdrager vi byggeopgaven fra beregner til byggeleder og kvalitetssikringsmedarbejder. Vi gennemgår udførelse, standarder og lovkrav, og vi opretter en KS-mappe, i papirform og digitalt, på sagen.
  • Den KS-ansvarlige kontrollerer arbejdet. Vi bruger fotos som dokumentation, foretager proceskontrol på byggepladsen og har en løbende dialog mellem alle involverede, så eventuelle fejl og mangler bliver taget i opløbet.
  • Efter slutkontrollen udarbejder vi en drifts- og vedligeholdelsesdokumentation, der bliver overleveret til bygherren.

Vi prioriterer det gode arbejdsmiljø

Medbestemmelse og sikkerhed på arbejdspladsen er en vigtig del af vores kultur. Gennem et positivt engagement i sikkerhedsarbejdet tager vores medarbejdere ansvar for sig selv og kollegerne. Alle personlige værnemidler er til rådighed.

Arbejdsmiljøudvalg og -koordinatorer bruger kommunikation, tilsyn, råd og vejledning for at sikre et godt arbejdsmiljø. Vi støtter kampagnen “Nul Ulykker”, og arbejder aktivt på at reducere antallet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme.

Vil du vide mere om kvaliteten?

To af vores medarbejdere arbejder udelukkende med kvalitetssikringsdokumentation. Vi har udarbejdet en mappe med beskrivelser og billeddokumentation af alle delopgaver i en byggeproces som et vigtigt værktøj for vores ansatte.

Download dokumenter:

Udfyld formularen herunder og vælg dokument. Derefter får du en e-mail med et link. Husk at tjekke din spamfolder, hvis e-mailen ikke er kommet inden for nogle minutter.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.