Nærumhuse

I 2021 afsluttede vi den omfattende renovering af 110 bevaringsværdige rækkehuse i samarbejde med Pålsson Arkitekter for Søllerøds Almene Boligselskab. Renoveringen bestod bl.a. af udskiftning af 8.800 m² tag. I forbindelse med renoveringen var beboerne i en del af bebyggelsen genhuset, og i en del af bebyggelsen boede de i boligerne under renoveringen.

Renovering
Renoveringen bestod af udskiftning af 8.800 m² tegltag. Derudover udskiftede vi ovenlysvinduer og kviste, udførte murerarbejde, herunder omfugning af facader vi etablerede nyt stuegulv samt varmeanlæg og baderumsventilatorer. indvendigt udskiftede vi varmeanlæg fra 1- til 2- strengsvarmeanlæg, inklusive radiatorer og baderumsventilatorer.

Beboerinddragelse
Vi havde en fast placeret beboerkoordinator på Nærumhuse, som havde den daglige kommunikation
med beboerne og varetog varslinger samt opdatererede den dedikerede hjemmeside med information til beboerne. Derudover havde vi åben kontortid i skurvognen, hvor beboere kunne komme forbi for at stille spørgsmål til byggeledelsen.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vores proceskonsulent løbende samarbejds- og potentialemålinger for alle parter i byggeprocessen for at sikre et effektivt og optimeret flow samt et godt samarbejde på tværs mellem bygherre, rådgiver, håndværkere og underentreprenører, hvilket var med til at sikre høj tilfredshed blandt alle parter i byggesagen.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk