Blågården

Den almennyttige bebyggelse Blågården består af 11 karréer (fem etager) med i alt 863 lejligheder, som ligger på Indre Nørrebro. Blågården er bygget i etaper fra 1979 til 1985 og består af forskellige boligtyper fra etværelses til seksværelses lejligheder.

Renovering
I Blågården på Nørrebro har vi som hovedentreprenør fra oktober 2017 til juni 2019 udskiftet 5.700 vinduer og døre i de 863 lejemål. Derudover foretog vi reparationer i tagkonstruktionen. I eksisterende kanaler i ventilationssystemet foretog vi rensning og coating. Vi etablerede desuden nyt ventilationsanlæg i hele bebyggelsen og monterede emhætter i alle lejligheder.

Beboerhåndtering
Byggeledelsen bestod af en projektchef, en projektleder og en beboerkoordinator. Sidstnævnte for at sikre tryghed for alle beboere under renoveringen, som indebar arbejde i og omkring beboernes boliger.

Vi anvendte vores velgennem-prøvede koncept for beboer-håndtering. Vores beboer-koordinator var afsat fuld tid til opgaven og holdt informations-møder for beboerne i de berørte opgange forud for hver af de fire etaper i byggeriet. Vi lancerede derudover en beboerhjemmeside og varslingsplaner, så fsb og AI A/S kunne tilgå disse digitalt. Vores beboerkoordinator var medvirkende til at skabe kontinuerlig fremdrift ved at sørge for løbende beboer-information og en god dialog med de forskellige grupper af beboere.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vores proceskonsulent samarbejds- og potentialemålinger løbende, hvilket var med til at sikre en meget høj tilfredshed blandt alle parter.

Miljøsanering af vinduer
I forbindelse med udskiftning af vinduer blev vinduer, inklusive fuger, miljøsaneret som miljøfarligt affald.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk