Blågården

Den almennyttige bebyggelse Blågården består af 11 karréer (fem etager) med i alt 863 lejligheder, som ligger på Indre Nørrebro. Blågården er bygget i etaper fra 1979 til 1985 og består af forskellige boligtyper fra etværelses til seksværelses lejligheder.

Renovering
I Blågården på Nørrebro har vi som hovedentreprenør fra oktober 2017 til juni 2019 udskiftet 5.700 vinduer og døre i de 863 lejemål. Derudover foretog vi reparationer i tag-konstruktionen. I eksisterende kanaler i ventilationssystemet foretog vi rensning og coating. Vi etablerede desuden nyt ventilationsanlæg i hele bebyggelsen og monterede emhætter i alle lejligheder. Den samlede entreprisesum var på 67,2 mio. kr.

Beboerhåndtering
Byggeledelsen bestod af en projektchef, en projektleder og en beboerkoordinator. Sidstnævnte for at sikre tryghed for alle beboere under renoveringen, som indebar arbejde i og omkring beboernes boliger.

Vi anvendte vores velgennem-prøvede koncept for beboer-håndtering. Vores beboer-koordinator var afsat fuld tid til opgaven og holdt informations-møder for beboerne i de berørte opgange forud for hver af de fire etaper i byggeriet. Vi lancerede derudover en beboerhjemmeside og varslingsplaner, så fsb og AI A/S kunne tilgå disse digitalt. Vores beboerkoordinator var medvirkende til at skabe kontinuerlig fremdrift ved at sørge for løbende beboer-information og en god dialog med de forskellige grupper af beboere.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vores proceskonsulent samarbejds- og potentialemålinger løbende, hvilket var med til at sikre en meget høj tilfredshed blandt alle parter.

Miljøsanering af vinduer
I forbindelse med udskiftning af vinduer blev vinduer, inklusive fuger, miljøsaneret som miljøfarligt affald.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk