calendar-primary1. maj 2022

Der kom nyt tag på 104 rækkehuse i Nærum

I 2021 afsluttede vi den omfattende renovering af 110 bevaringsværdige rækkehuse i samarbejde med Pålsson Arkitekter for Søllerøds Almene Boligselskab. Renoveringen bestod bl.a. af udskiftning af 8.800 m² tag. I forbindelse med renoveringen var beboerne i en del af bebyggelsen genhuset, og i en del af bebyggelsen boede de i boligerne under renoveringen.

Renovering
Undervejs i renoveringspro­cessen udskiftede vi tag, 164 ovenlysvinduer og kviste samt tagrender og nedløb, og alle facader blev omfuget. Derudover lagde vi nye gulve og etablererede nye varmeinstallationer og ventilatorer i badeværelserne, som samtidig blev let renoveret. I en del af bebyggelsen (de gule rækkehuse) udskiftede vi alle 140 vinduer.

Beboerinddragelse
Vi havde en fast placeret beboerkoordinator på Nærumhuse, som havde den daglige kommunikation
med beboerne og varetog varslinger samt opdatererede den dedikerede hjemmeside med information til beboerne. Derudover havde vi åben kontortid i skurvognen, hvor beboere kunne komme forbi for at stille spørgsmål til byggeledelsen.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vores proceskonsulent løbende samarbejds- og potentialemålinger for alle parter i byggeprocessen for at sikre et effektivt og optimeret flow samt et godt samarbejde på tværs mellem bygherre, rådgiver, håndværkere og underentreprenører, hvilket var med til at sikre høj tilfredshed blandt alle parter i byggesagen.

 

close-w
Luk
close-w
Luk