calendar-primary30. april 2024

AB På Bjerget

For Andelsboligforeningen På Bjerget ved Grundtvigskirken har vi fået fornøjelsen af at skulle forstå renovering af disse smukke bygningers tage.
Ud af de i alt 12.800 m² tag genbruges ca. halvdelen af ​​de eksisterende tagsten på bygningernes tage, der vender ind mod kirken og udskifter den resterende del med nye tagsten. Samtidig med etableres 16 nye knopskydninger.

Projektet starter i maj 2024 og forventes afsluttet i december 2025.

 

close-w
Luk
close-w
Luk