calendar-primary24. november 2022

Alle byggeprocesser skaber deres eget affald

Alle byggeprocesser skaber deres eget affald. Det kræver både fokus og disciplin at sikre affaldet bliver håndteret på miljømæssigt optimal vis.
Her på AB Dommervænget takker vi Danakon a/s – Rådgivende Ingeniører FRI, for den store containerplads til affaldssortering.

close-w
Luk
close-w
Luk