Windsor III

Udskiftning af vinduer
Udskiftning af alle vinduer fra stueetage til 5 sal, inkl. altandøre.
Nye sålbænke i naturskifer ved alle vinduer fra stueetage til 5. sal.
Fugning omkring dør- og vinduespartier.
Malebehandling af eksisterende hoved- og bagtrappedøre samt kældervinduer.
Udskiftning af tag:
Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende tag, inkl. tagrender, nedløbsrør, tagvinduer, samt taggennemføringer, herunder taghætter, faldstammeudluftninger og inddækninger.
Gennemgang og imprægnering af eksisterende gitterspær og remme.
Opretning af gitterspær.
Forstærkning ved samlinger i eksisterende spærkonstruktion.
Etablering af fast undertag.
Etablering af nyt tag af bølgeplader i fibercement, inkl. tagrender og nedløb, samt nye taghætter og faldstammeudluftninger.
Etablering af nye tagvinduer.
Murerreparation af murværk over tag, herunder skorsten og brandkamme.
Ommuring af murkrone.
Tagetage:
Etablering af ny isolering i etageadskillelse mellem tagrum og 5. sal inkl. dampspær.
Ny gangbro i tagrum, herunder stikbroer.
Udskiftning af alle loftlemme i hovedtrappeopgange, til isolerede BD-30 loftlemme.
Etablering af ny let brandsektionsvæg.
Etablering af nye brandkarms erstatninger ved eksisterende brandsektionsvægge og gavlmure.
Udførelse af brandtiltag i eksisterende brandsektionsvægge og overgang mellem oprindelige aftrækskanaler og nye ventilationsrør.

close-w
Luk
close-w
Luk