AB Vennemindehaven

Denne bebyggelse er byfornyet med støtte fra Københavns Kommune.

Renovering
Vi har udskiftet taget med nye teglsten, med ca. 140 m² solceller. Desuden blev der monteret nye tagrender hætter og nedløb.

I forbindelse med tagudskiftningen blev der etableret 4 stk. tagterrasser på 110 m² . Terrasserne blev udført i træbeklædning med Sedum belægning som afslutning (grønt tag). Til tagterrasserne etablerede vi 4 stk. toiletter, køkkener samt brandsikring. Etablering af tagterrasserne nødvendiggjorde omlægning af diverse varmerør.

På facaderne blev alle sætningsrevner repareret ved ilægning af armeringsjern. Skadede mursten blev udskiftet.

Eksisterende vinduer blev malerbehandlet.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk