AB Mosegården

AB Mosegaarden er populær og veldrevet andelsboligforening centralt beliggende i Valby

Arbejdet omfatter:

Udskiftning af vinduer, fra kælder til 4. sal, i lejligheder, opgange og kælder.
Udskiftning af altandøre i lejligheder.
Udskiftning af udvendige døre.
Etablering af elektriske døråbning af udvendige kælderdøre med adgang til cykelkældre.

close-w
Luk
close-w
Luk