EF Christianshavnergården

Udskiftning/renovering:

Bærejern over døre- og vindueshuller i facaden
Bærejern i karnapper
Facadens murværk inkl. komplet omfugning
Skadede sålbænke under vinduer
Udskiftning af 60 altaner
Renovering af 40 altaner
Udskiftning af vinduer, altandøre og tagterrassedøre
Renovering af tag
Udskiftning af varmecentral
Udskiftning/renovering af faldstammer
El arbejde lædrkækgdræl

close-w
Luk
close-w
Luk