AB Ny Østergade 34 og Gothersgade 43

Renovering

Udskiftning af tegltag ca. 750 m2
Udskiftning af tagpap tag ca. 250 m2
Udskiftning af tagpap tag på tårnspir til bæverhaleskiffer ca. 90 m2
Skimmelsanering / genopbygning af tagbolig
Murværksreparationer på gadefacade
Pudsreparationer på gårdfacade
Afrensning af facadeornamentik
Behandling af eksisterende sålbænke og facadeornamentik
Opbygning af ny tagterrasse (genbrug af værn)
Zinkbeklædning af gavl
Malerbehandling af kviste
Etablering af zinkbeklædning på kviste
Udskiftning af mansardbånd fra eternitplader til bæverhaleskiffer

 

close-w
Luk
close-w
Luk