Toftegårdsvænget

Etablering af decentrale varmecentraler, ventilation samt udskiftning af 5.500 m² tag og 350 vinduer.

den almene rækkehusbebyggelse Toftegårdsvænget bestående af 49 rækkehuse har vi etableret decentrale varmecentraler samt ventilation. Som del af hovedentreprisen har vi også efterisoleret og udskiftet tag og vinduer. Boligerne var beboet gennem hele renoveringen. 

Renovering
Som hoved entreprenør har vi haft det overordnede ansvar for den samlede leverance. Vores egenproduktion bestod af tagrenovering og vinduesudskiftning. En væsentlig del af renoveringen i den samlede hovedentreprise bestod i: 

• Udskiftning og efterisolering af 5.500 m² tag på samtlige boliger og udskiftning af 350 vinduer. I forbindelse med isætning af vinduer i facade har vi foretaget indvendige snedkerarbejder i de beboede boliger. 

• Vores egne erfarne vinduesopmålere sikrede, at vi fik målt korrekt op, og vinduesleverancen var fejlfri. I forbindelse med vinduesudskiftningen foretog vi samtidig miljøsanering. 

• Etablering af ny varmeforsyning samt decentrale varmecentraler og ventilation, herunder nye forsyningsledninger i terræn til vand og varme.

Beboerinddragelse 
Vi havde en fast placeret beboer-koordinator på Toftegårdsvænget, som havde den daglige kommunikation med beboerne og varetog varslinger samt oprettede en dedikeret hjemmeside med information til beboerne. Derudover havde vi åben kontortid i skurvognen, hvor beboere kunne komme forbi for at stille spørgsmål til byggeledelsen. 

Fokus på godt samarbejde 
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vores proceskonsulent løbende samarbejds- og potentialemålinger for alle parter i byggeprocessen. Dette sikrede et effektivt og optimeret flow i byggeprocessen samt et godt samarbejde på tværs mellem bygherre, rådgiver, håndværkere og underentreprenører, hvilket var med til at sikre høj tilfredshed blandt alle parter i byggesagen. 

 

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk