Toftegård

Toftegård fra 1950’erne med oprindeligt 435 lejligheder fordelt på 16 boligblokke var et af de første store almennyttige boligbyggerier i Herlev Kommune. I begyndelsen af 1990’erne blev der bygget nye taglejligheder på 12 af boligblokkene.

Renovering
I de i dag 500 beboede lejemål udskiftede vi samtlige 5.000 døre- og vindueselementer samt 350 ovenlysvinduer i etageejendommene.

I forbindelse med isætning af vinduer i facade og tagetage har vi foretaget indvendige snedkerarbejder i de beboede lejemål.

Vores egne erfaren vinduesopmåler sikrede, at vi fik målt korrekt op og vinduesleverancen var fejlfri. I forbindelse med vinduesudskiftning foretog vi samtidig miljøsanering.

Under udskiftningen af opgangs- og kælderdøre installerede vi dørtelefonanlæg. I forbindelse med vinduesudskiftningen på Toftegård
benyttede vi tømrere, snedkere, murere og blikkenslagere i egenproduktion.

For at skabe den bedst byggeproces og være til mindst mulig gene for beboerne havde vi megen fokus på planlægning og opfølgning på tidsplanen, så vi var mindst mulig tid i den enkelte bolig.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vi med hjælp fra en ekstern proceskonsulent og mediator løbende samarbejds- og potentialemålinger.

Beboerhåndtering
Vi havde en fast placeret beboer-koordinator på Toftegård, som havde den daglige kommunikation med beboerne og varetog varslinger samt oprettede en dedikeret hjemmeside med information til beboerne.

Derudover havde vi åben kontortid i skurvognen, hvor beboere kunne komme forbi for at stille spørgsmål til byggeledelsen.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk