Toftegård

Toftegård fra 1950’erne med oprindeligt 435 lejligheder fordelt på 16 boligblokke var et af de første store almennyttige boligbyggerier i Herlev Kommune. I begyndelsen af 1990’erne blev der bygget nye taglejligheder på 12 af boligblokkene.

Renovering
I de i dag 500 beboede lejemål udskiftede vi samtlige 5.000 døre- og vindueselementer samt 350 ovenlysvinduer i etageejendommene.

I forbindelse med isætning af vinduer i facade og tagetage har vi foretaget indvendige snedkerarbejder i de beboede lejemål.

Vores egne erfaren vinduesopmåler sikrede, at vi fik målt korrekt op og vinduesleverancen var fejlfri. I forbindelse med vinduesudskiftning foretog vi samtidig miljøsanering.

Under udskiftningen af opgangs- og kælderdøre installerede vi dørtelefonanlæg. I forbindelse med vinduesudskiftningen på Toftegård
benyttede vi tømrere, snedkere, murere og blikkenslagere i egenproduktion.

For at skabe den bedst byggeproces og være til mindst mulig gene for beboerne havde vi megen fokus på planlægning og opfølgning på tidsplanen, så vi var mindst mulig tid i den enkelte bolig.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vi med hjælp fra en ekstern proceskonsulent og mediator løbende samarbejds- og potentialemålinger.

Beboerhåndtering
Vi havde en fast placeret beboerkoordinator på Toftegård, som havde den daglige kommunikation med beboerne og varetog varslinger samt oprettede en dedikeret hjemmeside med information til beboerne.

Derudover havde vi åben kontortid i skurvognen, hvor beboere kunne komme forbi for at stille spørgsmål til byggeledelsen.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk