Toftebæksvej

Bebyggelsen er opført ca.1960 som boligbebyggelse med 64 etageboliger og 11 rækkehuse, i alt 75 lejemål samt fællesfaciliteter, samt fri- og fællesarealer.

I forhold til bygningernes klimaskærm/facader foretages følgende:

Oprindelig tagbeklædning af skifereternit udskiftes til naturskiferbeklædning
Eksisterende vandret isolering i tag-rum udskiftes med ny vandret isolering.
Plasttagrender og nedløbsrør udskiftes til zinktagrender og nedløbsrør.
Hvide plastvinduer udskiftes til hvide træ/alu-vinduer, i format som eksisterende.
Udskiftning af mørtelfuger i murværk, samt lukning/fjernelse af firkantede facaderiste.
Efterisolering af eksisterende teglstensgavl med ny skalmur i gule teglsten som eksisterende.
Udvendig kældertrappe flyttes, som følge af efterisolering af gavl.
Eksisterende elevator udskiftes til en ny elevator med glastårn, monteres på samme placering, med samme antal stop og anvender samme funda- ment og grube.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk