Spurvegården

Vi har i de 15 blokke renoveret 8.000 m2 tag og udskiftet 1.600 vindues- og altandørselementer.

Eksisterende tagbelægning er fjernet, ny tagkonstruktion er isoleret og nyt undertag af brædder, pap og nye lægter er monteret. Ny tagbelægning er udført i røde teglsten. Rygninger og grater er ventilerede. Taghætter, inddækninger, tagrender og nedløb er udført i zink. Eksisterende vindues- og altandørselementer er udskiftet til nye i træ/alu. Alle elementer mod Hvidovrevej og motorvejen er lydisolerede.

Indledningsvis afholdt vi en grundig opstartsworkshop for alle byggesagens involverede parter med det formål at skabe et fundament for det gode samarbejde og således sikre en produktiv bygge-proces ved at forberede projektorganisationen på at samarbejde, forebygge risici og være på forkant med potentielle konflikter.

Lejlighederne var beboet under renoveringen, og vi arbejdede ud fra princippet ’Godt byggeri med glade beboere’. Vi havde særligt fokus på at skabe tryghed blandt beboere og sikre deres sundhed og sikkerhed under byggeriet og lagde vægt på effektiv kommunikation og dialog ved bl.a. afholdelse af beboermøder samt at varsle beboere på en forståelig og overskuelig måde.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk