Spurvegården

Den almennyttige bebyggelse Spurvegården i Hvidovre består af 15 blokke med 176 lejemål. Her har vi udskiftet 8.000 m² tag og 1.600 vindues- og ragelementer. Alle 176 lejemål var beboede under renoveringen.

Renovering

Eksisterende tagbelægning blev er fjernet, ny tagkonstruktion isoleret og nyt undertag af brædder, pap og nye lægter blev monteret. Ny tagbelægning blev udført i røde teglsten. Rygninger og grater er ventilerede. Taghætter, inddækninger, tagrender og nedløb blev udført i zink. Eksisterende vindues- og altandørselementer blev udskiftet til nye i træ/alu. Alle elementer mod Hvidovrevej og motorvejen blev lydisolerede. Byggeledelsen bestod af en projektchef, en projektleder og en beboerkoordinaor. Sidstnævnte for, at sikre tryghed for alle beboerne under byggesagen, som indebar arbejde i og omkring beboernes boliger.

Fokus på godt samarbejde

Vi anvendte vores velgennemprøvede koncept for beboerhåndtering. Vores beboerkoordinator var afsat fuldtid til opgaven. Indledningsvis afholdte vi en grundig opstartsworkshop for alle byggesagens parter. Vi havde særligt fokus på at skabe tryghed blandt beboerne og lagde vægt på effektiv og løbende beboerinformation ved bl.a. afholdelse af beboermøder samt at varsle beboerne på en forståelig og overskuelig måde.

 

 

 

 

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk