Solparken

Bebyggelsen omfatter i alt 161 boliger, fordelt på 6 blokke.
Boligblokkene er på 3 antal etager.

Arbejdet drejer sig i korte træk om følgende:
• Nye tage inkl. isolering, dampspærre, gangbroer og tagvinduer inkl. altankarnapper
• Efterisolering af gavle, ved etablering af ny skalmur og hosliggende facade
• Etablering af fundamenter for nye skalmure på gavle og hosliggende facade
• Nye kældertrapper på gavle, som følge af ny skalmur
• Nye støttevægge
• Nye vinduer i gavle og genbrug af kældervinduer i gavle
• Efterisolering omkring ”porten”
• Etablering af konvektor i nogle køkkener

 

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk