Søtoften

Bebyggelsen omfatter 15 rækkehuse i et plan

Udskiftning af MgO-plader i de lette facader, inkl. div. følgearbejder forbundet hermed.
Ændring/forstærkning af tømmerkonstruktionerne i de lette facader, da disse ikke i tilstrækkelig grad er konstrueret til at bære de eksisterende vindues- og dørpartier.
Mindre tagarbejder langs tagkanter.
Udbedring af div. skader på eksisterende Protec-vindues- og dørelementer, som sidder monteret
i facaderne.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk