Skolevangen

Bebyggelsen Skolevangen består af 11 blokke med et samlet tagareal på ca. 9.600 m2. Vi foretog nedrivning af eternitbølgeplader, opbygning og opretning af tag, bræddeunderlag, udhæng, vindskeder og to lag pap med listedækning og endelig isolering af lofter med Rockwool granulat 350 mm.

Vi har udskiftet vinduer, døre og kældervinduer i bebyggelsen, i alt ca. 3.500 enheder.

Undervejs foretog vi asbestsanering. Udfordringen var isoleret til loftsrummet, hvor vi fjernede asbestholdig materiale mellem to lag isolering.

Nye zinkhætter, render og nedløb samt malerbehandling af udhæng, spær m.m. Udskiftning af defekte sålbænke, samt mindre murer arbejder på facaderne.

Vi har undervejs gjort meget ud af beboerhåndtering med beboermøder og tæt dialog. Det er vigtigt at have en god kontakt, når arbejde pågår i og omkring beboede lejemål. Ligeledes har vi også inddraget ekstern samarbejdspartner til at gennemføre trivselsmålinger blandt faggrupperne, efterrationaliseringsmøder og evaluering af projektet.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk