Skolevangen

Den almennytte bebyggelse Skolevangen består af 11 blokke med 345 lejemål, hvor de alle var beboede under renoveringsprocessen.

Renovering
Vi foretog nedrivning af eternitbølgeplader, opbygning og opretning af tag, bræddeunderlag, udhæng, vindskeder og to lag pap med listedækning og endelig isolering af lofter med rockwool granulat 350 mm.

Vi udskiftede vinduer, døre og kældervinduer i bebyggelsen, i alt ca. 3.500 enheder.

Undervejs foretog vi asbestsanering. Udfordringen var isoleringen til loftsrummet, hvor vi fjernede asbestholdig materiale mellem to lag isolering.

Nye zinkhætter, render og nedløb samt malerbehandling af udhæng, spær m.m. Udskiftning af defekte sålbænke, samt mindre murer arbejdede på facaderne.

Beboerinddragelse
Vi gjorde undervejs meget ud af beboerhåndtering med beboermøder og tæt dialog. Det er vigtigt at have en god kontakt, når arbejde pågår i og omkring beboede lejemål. Ligeledes inddrog vi også eksterne samarbejdspartnere til at gennemføre trivselsmålinger blandt faggrupperne, efterrationaliseringsmøder og evaluering af projektet.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk