Rugvænget / Sydvænget

Byggesagen omfattede ombygning og renovering af 35 boliger. Bebyggelsen er opført som tæt-lav bebyggelse i 1 plan i 1952.
Mellem bygningerne var oprindeligt indrettet med vaskerum, viktualierum og brændselsrum. Mellem bygningerne er i tidens løb blevet indrettet med badeværelser, depoter mv. i forskellig udformning og standard.

Renovering
– renovering af eksisterende tag og facader
– udskiftning af udvendige døre og vinduer
– mekanisk udsugning fra eksisterende toilet

Ombygningen omfatter i hovedtræk
– Nedrivning af mellem bygninger, udestuer og overdækninger.
– Opførelse af nye mellem bygninger á 24 m² indeholdende entre, badeværelse og værelse.
– Opførelse nye udhuse á 3,6 m².
– Etablering af tilgængelig adgang til nye mellem bygninger og retablering af havearealer.
– Etablering af mekanisk udsugning fra nyt badeværelse og køkken.
– Renovering/udskiftning af køkkener i udvalgte boliger

Øvrigt udført 18 tilbygninger samt 36 nyopført haveskure

close-w
Luk
close-w
Luk