Rolighedsvej – Institut for Geovidenskab

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning – den tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Bygningen ejes i dag af Byggestyrelsen.

Renovering

Oprindeligt blev tagetagen brugt som tørreloft og til opbevaring, men senere er den inddraget til undervisning og har fået tagvinduer og rytterlys, så dagslyset kan trænge ind. Vinduerne var blevet utætte og utidssvarende og arkitekterne har derfor fundet nye passende vinduer som både opfylder nutidens krav og til energioptimering og komfort samt matcher bygningens æstetik. Alle detaljer og materialer er nøje overvejet og valgt i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

Beboerinddragelse
Bygningen var i brug i alle område og på alle etager, hvor byggearbejderne forgik.

Fokus på godt samarbejde
Renoveringen blev udført i godt samarbejde med Arkitektfirmaet Dissing + Weitling, som var rådgiver på opgaven.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk