Østerfælled Torv 34

Ejendommen er fra 1898, opført i blank mur/pudset gesimser. tag belagt med skiffer i eternit.
Ejendommen består af en længe

Renovering
• Udskiftning af tage inkl. asbestsanering efter eksisterende tag
• Renovering af gesimser og ornamenter
• Udskiftning af tagvinduer
• Udskiftning af tagrender og taghætter mm.

Arbejdet omfatter i korte træk

• Etablering af byggeplads
• Opsætning af stillads/lift
• Totaloverdækning
• Demontering af skiffer, lægter, gammel isolering, dampspærre mv.
• Opretning af tagkonstruktion
• Efterisolering af tagflade
• Etablering af fast undertag og efterfølgende lægtning, inkl. ilægning af nye tagvinduer
• Lægning af ny skiferbelægning
• Renovering murværk på gesimser
• Nye tagrender og nedløb
• Opbygning af nye taghætter og brandlemme

close-w
Luk
close-w
Luk