Moltkesvejhave X

Renovering 

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende tagbeklædning
Ommuring mellem spær
Rensning af aftrækskanaler
Opretning og forstærkning af eksisterende spær
Eftergang, kanthugning og imprægnering af træværk

Udskiftning af defekte mursten
Reparation af forvitrede mørtelfuger
Reparation af sætningsrevner i murværk
Etablering af membran pa altaner pa 2. sal 7
Alternativ udlægning af klinker pa altaner
Imprægnering af murværk pa gavlmurværk mellem bygninger
Opfriskende malerbehandling af altaner og pudsede felter

Montering af vinduer og altandøre
Fugning af vinduer og altandøre
Etablering af zink-sålbænke under vinduer
Indvendig færdiggørelse omkring vinduer og altandøre

close-w
Luk
close-w
Luk