Møllehusparken

Denne bebyggelse beliggende i Roskilde består af 3 blokke hver bestående af 3 forskudte afsnit.
Entreprisen indeholder udskiftning af ca. 2700 m2 tegltag samt 81 vinduespartier i boligernes stue. I forbindelse med udskiftningen af tagkonstruktionen efterisoleres iht. til nye krav.

Eksiterende dobbelte ovenlysvinduer erstattes med prefabrikerede kviste.
I forbindelse med vinduesudskiftningen monteres højtisolerende lysningspaneler som afhjælpning af kuldebros problemer. Ventilation omlægges fra naturlig ventilation til mekanisk ventilation.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk