Møllehegnet

I boligbebyggelsen har vi været i gang med en større renovering, hvor vi har etableret tilgængelighedsboliger, nye badeværelser, ventilation, udskiftet tag, renoveret gavle samt altangange.

Renovering
Vi har gennemført en større renovering med etablering af tilgængelighedsboliger, nye badeværelser, nyt ventilationssystem, tagudskiftning, nye vinduer og renovering af gavle.
I de resterende 65 boliger renoverede vi badeværelser. Beboerne havde under renoveringen adgang til badvogne og mulighed for at få campingtoilet i boligen.

Alle boliger fik i ydervæggen monteret en ventilationsunit med varmegenvinding.

I forbindelse med tagudskiftningen blev der gennemført asbestsanering.
Vi udskiftede 3.500 m2 tag. Eksisterende betonklaplag på altangangene blev demonteret og nyt lag støbt, malerbehandlet samt monteret nyt værn.

Beboerinddragelse
Beboerne var under ombygningen genhuset i pavilloner i 8-9 uger. Vi varetog alt omkring genhusningen inkl. indretning af pavilloner, varsling af beboere, flytning af indbo, samt tilbage flytning.

Vi tilrettelagde vores beboerhåndtering, så beboerne både havde mulighed for at få personlig kontakt til byggeledelsen flere gange ugentligt samt løbende skriftlig information via informationstavler, skriftlige varslinger m.m.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk