Møllehegnet

I boligbebyggelsen har vi været i gang med en større renovering, hvor vi har etableret tilgængeligheds- boliger, nye badeværelser, ventilation, udskiftet tag, renoveret gavle samt altangange.

I stueetagen har vi etableret 7 tilgængelighedsboliger. Fra nedrivning til færdige boliger inkl. køkken, bad
og alle overflader. Beboerne var under ombygningen genhuset i pavilloner i 8-9 uger. Vi varetog alt omkring genhusningen inkl. indretning af pavilloner, varsling af beboere, flytning af indbo, samt tilbageflytning.

I de resterende 65 boliger renoverede vi badevære- relser. Beboerne havde under renoveringen adgang til badvogne og mulighed for at få campingtoilet i boligen.

Alle boliger fik i ydervæggen monteret en ventilations- unit med varmegenvinding.

Vi udskiftede 3.500 m2 tag. Eksisterende betonklaplag på altangangene blev demonteret og nyt lag støbt, malerbehandlet samt monteret nyt værn.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk