AB Messinagården

Boligbebyggelsen er et tidstypisk byggeri i beton fra 1960’erne i form af en 4-længet karré, der omfavner en stor åben gård med legeplads og fællesareal i midten. Tre af blokkene er i fire etager, mens ”højhuset” på Messinavej 22 er i 7 etager.

Arbejderne omhandler:
• Efterisolering af facade inkl. ny klimaskærm
• Udskiftning af vinduer og udvendige døre, inkl. fuld reetablering
• Partiel opretning af facader
• Nedtagning og genmontering af altaner samt nyt altanværn
• Nedbrydning af betonbrystninger ved altaner
• Nye havestuer
• Snedkergennemgang og malerbehandling enkelte originale kældervinduer
• Malerarbejde

close-w
Luk
close-w
Luk