Lillemarken

Boligforeningen Lillemarken består af både rækkehuse og etageboliger. Der er i alt 129 almene boliger på 36 ældreboliger fordelt på 5 blokke.

Renovering

Efterisolering og nyetablering af 1.200 m² paptag

Eksisterende tagbelægning af bølgeplader blev fjernet, ny tagkonstruktion er isoleret med 400 mm, og nyt undertag af brædder, pap og nye lægter er monteret. Ny tagbelægning er udført.

Beboerinddragelse

Vi anvendte vores velgennemprøvede koncept for beboerhåndtering. Vores beboerkoordinator var afsat på fuld tid til opgaven. Indledningsvist afholdt vi omfattende opstartsworkshop for alle byggesagens parter, vi havde særlig fokus på at skabe tryghed blandt beboerne og lagde vægt på effektiv og løbende beboerinformation, bl.a. ved afholdelse af beboermøder samt varsling af beboerne på en forståelig og overskuelig måde.

 

close-w
Luk
close-w
Luk