Læhegnet

I samarbejde med rådgiver JJW er vi for fsb i færd med en stor energioptimering og renovering af 14 blokke med 195 rækkehuse tegnet af arkitekt Kay Fisker. Brønspark er bygget i 1940-41 og delvist fredet. Husene er på 93 m² i to etager med en mindre have/terrasse både foran og bagved huset.

Renovering
I hver blok starter vi med at skifte tag og vinduer. Vi fjerner asbestholdig isolering i tagrummet og lægger derefter ny isolering og etablerer ventilationsanlæg, før det nye tag bliver lagt. Bygningerne sikres med overdækning og sluser for at forhindre asbest i at sprede sig til omgivelserne. De udvendige arbejder varer 3-5 måneder ved hver blok.

I forbindelse med renovering indvendig i boligerne gennemfører vi miljøsanering. Efterfølgende skifter vi vandrør og afløbsrør samt etablerer ventilationsanlæg inde i boligerne. Først monterer vi nye hovedrør til vand gennem kælderen i alle boligerne i blokken. Derefter renoverer vi boligerne én for én. Til sidst fjerner vi de gamle hovedrør i alle kældrene. I forbindelse med indvendig renovering opsættes der 3-kamresluser grundet miljøsanering af asbestholdige materialer. Der stilles egne opholdsvogne og bade-/toiletvogne til rådighed for de enkelte familier/beboere. Formålet med renoveringen er et bedre indeklima og mere stabil forsyning af varmt vand i boligerne.

Beboerinddragelse
Grundet den omfattende indvendige renovering, hvor vi gennemfører arbejder i forskellige rum i boligen, er det en tæt dialog med beboerne samt veltilrettelagt byggeproces vigtigt for alle parter. Vi har en fast placeret beboerkoordinator på Brønspark, som har den daglige kommunikation med beboerne og varetager varslinger samt opdaterer den dedikerede hjemmeside med information til beboerne. Derudover har vi åben kontortid i skurvognen, hvor beboere kan komme forbi for at stille spørgsmål til byggeledelsen.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemfører vores proceskonsulent løbende samarbejds- og potentialemålinger for alle parter i byggeprocessen for at sikre et effektivt og optimeret flow i byggeprocessen samt et godt samarbejde på tværs mellem bygherre, rådgiver, håndværkere og underentreprenører, hvilket var med til at sikre høj tilfredshed blandt alle parter i byggesagen.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk