Holbæk Sygehus

Bygning 20 (også kaldet vaskeribygningen) er den 7. bygning vi har renoveret for Region Sjælland over de sidste 7 år.

Entreprisen indeholdt renovering af tag, ventilation, kloak og ovenlys. De to sammenhængende skiff ertage skulle udskiftes til nye i naturskiff er, men først skulle det eksisterende skiffertag sendes til deponi, da det indeholdt asbest.

Skiffertaget på ca. 900m2 blev lagt med nye skiffer. Fladtaget på ca. 500 m2 blev efterisoleret med 100 mm hård batts inden der blev udlagt 2 lag pap, herefter blev der udskiftet 16 ovenlysvinduer, dette gav nogle udfordringer da vaskeriet som forsynede hele sygehuset også skulle køre på fuld kraft under udskiftningen af ovenlys og ventilation.

Vi sluttede af med at ændre vandledninger omkring bygningerne og sætte nye brønde med afsluttende reetablering af området.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk