Højbjerg Vænge

Den almennyttige boligbebyggelse Højbjerg Vænge i Herlev er opført i 1952 i 3 forskellige bloktyper og består af 581 boliger fordelt på 21 boligblokke i 3 etager.

I samarbejde med Arkitektfirmaet Paludan og Ramsager ApS og Arktikon A/S udarbejdede Højbjerg Vænge en analyse, som viste, at bebyggelsen kunne energirenoveres ud fra passivhus principperne og dermed reducere CO2-udledningen med 681 tons. Vurderingen var samtidig, at investeringerne i energitiltagene var økonomisk rentable. Totalistandsættelsen af Højbjerg Vænge omfattede bl.a. efterisolering af facader, udførelse af ny, udvendig beklædning, udskiftning af vinduer og altandøre, inddragelse af eksisterende altanarealer i boliger samt etablering af nye altaner. Facaderenoveringen har løftet bygningernes æstetiske udtryk.

Renovering
Entreprisen bestod i udskiftning af facader og vinduer.  Vi opsatte og monterede 3.120 m² skifer som facadebeklædning.
Derudover opsatte vi indvendig gipsbeklædning på de nye facader og monterede præfabrikerede vindueslysninger. Vi varetog også udførelsen af tagrender, nedløb og murkroneinddækning med egne blikkenslagere.

Beboerinddragelse
Da alle beboere har været genhuset, har vi ikke haft en direkte og tæt kontakt til beboerne, som på vores andre renoveringer. Vi har i stedet i samarbejde med DAB, afdelingsbestyrelsen og Wissenberg haft fokus på at optimere byggeprocessen undervejs.

Fokus på godt samarbejde
Der er mange interessenter involveret i beslutningsprocessen i den almennyttige sektor. Fra hovedkontorer og områdekontorer ned til de enkelte udvalg og afdelinger. Vi har haft fokus på at kommunikere konstruktivt og kompetent med interessenter på alle niveauer.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk