Ewaldsvænget

I Boligbebyggelsen Ewaldsvænget udgøres af 53 en-familiehuse. Her har vi efterisoleret 3.000 m2 facade, etableret ny tagfod på 1.500 m2 og udskiftet 350 vindues- og dørelementer. Alle eksisterende facader er efterisoleret med 100 mm. Isolering og efterfølgende pudset op med indfarvet hvidt puds.

Renovering

Taget blev forlænget ud til ny facade med montering af lægter i tag- foden. Lægter blev opklodset ude i tagfoden, og taget løftet for at føre tagrender hen over udestuerne og etablere et fald på dem. Vindskederne er blevet tilpasset i tagfoden, og den nye del af vindske- den beklædt med zinkkappe. Tagrender og nedløb er blevet udskiftet til nye i zink. Vinduer og døre er udskiftet til nye i træ/alu, og vinduerne blev flyttet ud til ny facadeforkant. Indvendig er de pudsede lysninger bevaret og tilpasset ny vinduesplacering ved at monte- re tilsætninger i malet MDF.

Beboerinddragelse

Alt arbejde blev udført i beboede lejemål, hvor byggeledere under- vejs anvendte en meget synlig og kommunikerende stil og udviste store hensyn til beboerne. Byggeledere har løbende afholdt møder med beboere, så alle har været informeret.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk