AB EIGI

Andelsboligforeningen AB EIGI ligger i hjertet af Islands Brygge og lige ned til Havneparken.

Foreningen består af ca. 230 boliger fordelt med 38 lejere og ca. 190 andelshavere samt en del erhvervsmål.

I andelsforeningen AB Eigi på Islands Brygge har vi etableret 24 tagboliger, herunder sammenlægninger. Arbejdet med tagrenoveringen og knopskydningerne var opdelt i seks lige store etaper og hver etape løb over ca. 3 måneder, så den samlede byggeperiode var ca. halvandet år.

Renovering
Ud over etablering af nyt skiffertag har vi samtidig udskiftet 2.000 m² paptagdækning samt monteret store tagvinduer mod både gade og gård, hvilket giver flotte, store gennemlyste rum. Alle facader er afrenset og renoveret. Mod gården er facaden filset i en fin lys farve, der bringer flot lys ned i gårdrummet. Alt indvendigt snedkerarbejde, herunder etablering af lofter, vægge og gulve m.m. blev gennemført i hhv. egenproduktion og som fagentreprise.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vi med hjælp fra en ekstern proceskonsulent og mediator løbende samarbejds- og potentialemålinger.

Beboerhåndtering
Undervejs havde vi i samarbejde med bestyrelsen og Bang & Beenfeldt stor fokus på beboerhåndteringen, da boligerne var beboede under den meget omfattende renovering. Beboerkommunikation var yderst vigtig for at skabe en smidig og effektiv byggeproces for alle involverede parter.  Vi havde en fast placeret beboerkoordinator tilknyttet til at varetage den daglige kommunikation med beboerne. Derudover lancerede vi et dedikeret website til beboerne om renoveringen.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk