Engbuen

Engbuen i Allerød er en lav etagebebyggelse opført i 1994, som består af 80 boliger. Boligerne har hhv. altan eller have.

Renovering
I de 80 beboede lejemål har vi udskiftet vinduer, terrassedøre, 5.000 m² tagplader, efterisoleret lofter og udskiftet tagrender og nedløb.

Derudover har vi renset kanaler i alle boliger og udskiftet ventiler med fugtstyrede ventilatorer i 52 af de 80 boliger og udskiftet samtlige facadeplader.

I forbindelse med tagudskiftningen har vi haft stilladshåndtering, hvor vi varslede beboerne rettidigt forud for opsætning og nedtagning.

Ligeledes sikrede vi, at materialer til stilladser først blev leveret kort før opsætning, samt at stilladserne blev nedtaget umiddelbart efter færdigmelding af opgaven.

Beboerhåndtering

I forbindelse med tagudskiftningen har vi haft stilladshåndtering, hvor vi varslede beboerne rettidigt forud for opsætning og nedtagning.
Forud for byggesagen etablerede vi en hjemmeside, som beboerne kunne tilgå med et login. Her kunne beboerne følge byggesagen, hvilket sammen med løbende beboerinformation og åben kontortid var med til at skabe tryghed undervejs i processen.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vi med hjælp fra en ekstern proceskonsulent og mediator løbende samarbejds- og potentialemålinger.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk