Bispevangen II

Den almene bebyggelse Bispevangen II er opført i 1985 som traditionelt byggeri i gule mursten med gult tegltag. Afdelingen består af fem boligblok i op til tre etager og rummer 103 lejligheder samt 12 ungdomsboliger.

Renovering
I den almene bebyggelse har vi udskiftet vinduer og døre, renoveret 28.000 m² facade samt sikret ny terrænbelægning i hele bebyggelsen, herunder partieludskiftning og reparation af kloakker i hele området. Alle boligerne i den lave bebyggelse med rækkehuse og etageejendomme har været beboede gennem byggesagen.

Beboerhåndtering
Vi havde under renoveringen tilknyttet en fast beboerkoordinator til at løbende at varetage beboerhåndtering, som bl.a. bestod af et dedikeret website med information, varslinger, kontortid flere gange ugentligt, informationstavler placeret i bebyggelsen mm. Hvilket var med til at skabe tryghed blandt beboerne.

.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk