Brønspark

I samarbejde med rådgiver JJW har vi for fsb været i færd med en stor energioptimering og renovering af 14 blokke med 195 rækkehuse, tegnet af arkitekt Kay Fisker. Brønspark er bygget i 1940-41 og delvist fredet. Husene er på 93 m² i to etager med en mindre have/terrasse både foran og bagved huset.

Renovering
I hver blok startede vi med at skifte tag og vinduer. Vi fjernede asbestholdig isolering i tagrummet og lagde derefter ny isolering og etablerede ventilationsanlæg, før det nye tag blev lagt. Bygningerne sikres med overdækning og sluser for at forhindre asbest i at sprede sig til omgivelserne. Det udvendige arbejde varede 3-5 måneder ved hver blok.

I forbindelse med renovering indvendigt i boligerne gennemførte vi miljøsanering. Efterfølgende skiftede vi vandrør og afløbsrør samt etablerede ventilationsanlæg inde i boligerne. Først monterede vi nye hovedrør til vand gennem kælderen i alle boligerne i blokken. Derefter renoverede vi boligerne én for én. Til sidst fjernede vi de gamle hovedrør i alle kældrene. I forbindelse med indvendig renovering opsatte vi 3-kamresluser grundet miljøsanering af asbestholdige materialer. Der blev sat egne opholdsvogne og bade-/toiletvogne til rådighed for de enkelte familier/beboere. Formålet med renoveringen er et bedre indeklima og mere stabil forsyning af varmt vand i boligerne.

Beboerinddragelse
Grundet den omfattende indvendige renovering, hvor vi gennemførte arbejdet i forskellige rum i boligen, var der en tæt dialog med beboerne samt en veltilrettelagt byggeproces, vigtigt for alle parter. Vi havde en fast placeret beboerkoordinator på Brønspark, som havde den daglige kommunikation med beboerne og varetog varslinger samt opdaterede den dedikerede hjemmeside med information til beboerne. Derudover havde vi åben kontortid i skurvognen, hvor beboere kunne komme forbi for at stille spørgsmål til byggeledelsen.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vores proceskonsulent løbende samarbejds- og potentialemålinger for alle parter i byggeprocessen for at sikre et effektivt og optimeret flow i byggeprocessen samt et godt samarbejde på tværs mellem bygherre, rådgiver, håndværkere og underentreprenører, hvilket var med til at sikre en høj tilfredshed blandt alle parter i byggesagen.

 

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk