Bredalsparken

I det almennyttige boligbyggeri Bredalsparken har vi udført tagudskiftning på 15 opgange – i alt 3.000 m2 tag. I forbindelse med tagudskiftningen udskiftede vi også vinduer og lysninger i tagetagen, hvor der er placeret en række ungdomsboliger.

I samme ombæring udkradsede og omfugede vi gavle.

Derudover har vi forestået etablering af røgventilation i alle opgange og efterfølgende malerarbejde i opgangene.

VI har nedtaget og reetableret ventilation, forestået al el-arbejde i loftrum, herunder også tilslutning af ventilation og røgventilation.

Endelig har vi nedtaget og hævet tage på altaner.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk