Bag Rådhuset

Bag Rådhuset består af 6 boligblokke alle med tre etager, med delvist udnyttet tagetager, samt kælder.
Bebyggelsen er opført i perioden 1950 – 1954. Samlet kapacitet for bebyggelsen er 108 boliger.

Renovering
Etablering af miljø foranstaltninger
Saneringsarbejder i forbindelse med nedrivning af eksisterende tagbelægning
Etablering af nyt tegltag
Isolering af spids,- og skrålofter

 

close-w
Luk
close-w
Luk