AB Viadukten

Ejendommen er opført som to selvstændige ejendomme og omfatter 16 opgange med hver 5 etager, samt kælder og loft.

Normaletagerne i begge ejendomme anvendes til beboelseslejemål, en del af stueetagen anvendes til erhverv, og kælderen anvendes til opbevaring, cykelkælder og varmecentral m.v.

Renovering
Som en del af renoveringen har vi etableret nye køkkener og badeværelser i 2 opgange svarende til 20 lejligheder. Ved etablering af badeværelser har vi foretaget udvidelsen ved at flytte væg mellem bad og køkken for at give plads til bruseniche. Vi har desuden gennemført en komplet udskiftning af vandinstallationer og faldstammer samt elinstallationer inkl. eltavler.

Vi har ligeledes nedlagt gasinstallationer i de to renoverede opgange .Vi har samtidig etableret afværgedræn rundt om hele ejendommen samt fugtsikret kælderen ved at grave mere end 280 meter dræn ned i kældergulvet for at sikre en tør kælder.

Vi har foretaget en delvis udskiftning af kloakbrønde samt forgreninger fra faldstammer (fra bad og køkken). Der blev desuden suppleret med flere pumpebrønde.

I forbindelse med facaderenoveringen er samtlige 815 vinduer i lejligheder blevet udskiftet. Opgangsdøre og kældervinduer har gennemgået en snedkergennemgang og efterfølgende malerbehandling.

Beboerhåndtering
Vi har haft en god og daglig dialog med både bestyrelsen og rådgiver i forbindelse med renoveringen, hvor særligt en god dialog i forhold til genhusning af beboere har været vigtigt.
Der har været informeret og varslet i god tid beboerne, løbende vedrørende arbejderne.
Vi har givet beboerne mulighed for at vælge farver på standardfliser i badeværelserne, således at de ikke nødvendigvis fik den farve, som var beskrevet i projektet.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk