AB Syven

Renoveringen af den beboede andelsboligforening AB Syven omfatter i alt 5.100 m² facaderenovering samt udskiftning af 940 vinduer og 3500 m² tag.

Facaderenovering
Vi har facadeisoleret ca. 2.500 m²  på gårdsiden og efterfølgende pudset facaden op. På gadesiden har vi nedbanket 2.600 m² eksisterende puds og udtaget alle sålbænke. Derefter er gadefacaden genopbygget med kalkhydraulisk mørtel og nye støbte sålbænke i fiberbeton er opsat.

Vi har udskiftet 3.500 m² tegltag og renoveret kviste. Derudover er alle 940 vindueselementer i ejendommen udskiftet.

Undervejs blev der opdaget asbest på facaden, som der blev taget hånd om på behørig og fornuftig vis med hensyn til de omkringliggende beboede boliger. Der blev blandt andet opsat asbestkabiner på stilladset.

Beboerkommunikation
Renoveringen foregik, mens boligerne var beboet. Vores beboerkoordinator sad dagligt på byggepladsen og varetog den løbende kommunikation med beboerne. Vi lancerede en dedikeret hjemmeside til beboerne, hvor de kunne orientere sig om fremdriften af byggeriet. Derudover placerede vi informationstavler i gården og i opgange. Vi havde også et godt samarbejde med andels-boligforeningens bestyrelse, som også benyttede egne informationskanaler til at give beboerne information.

Åbent tag
Derudover afholdt vi “åbent tag” for beboerne i de 123 boliger. Arrangementet blev afholdt en fredag morgen for alle beboerne, hvor de kunne komme op på taget og se, hvor langt vi var kommet og stille spørgsmål til byggeledelsen. Her serverede vi morgenbrød og fik uddybende snakke med beboerne.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk