AB Syven

Renoveringen af den beboede andelsboligforening AB Syven omfatter udskiftning af vinduer og tag samt facaderenovering med energioptimering i etageejendommen på Amager.

Facaderenovering
Vi har udskiftet 700 vinduer på ejendommen (gård- og gadeside), hvor vi forud for igangsættelsen af byggesagen lavede en 100 % opmåling af samtlige elementer, så de passede i eksisterende vindueshuller. Derudover har vi udskiftet 2.900 m² tegltag og renoveret 86 kviste. Vi har facade isoleret ca. 2.500 m² på gårdsiden og efterfølgende pudset facaden op. På gadesiden har vi nedbanket 2.600m² eksisterende puds og udtaget alle sålbænke. Derefter er gadefacaden genopbygget med kalkhydraulisk mørtel og nye støbte fiberbeton sålbænke er opsat.

Beboerkommunikation
Renoveringen foregik, mens boligerne var beboet. Vores beboerkoordinator sad dagligt på byggepladsen og varetog den løbende kommunikation med beboerne. Vi lancerede en dedikeret hjemmeside til beboerne, hvor de kunne orientere sig om fremdriften af byggeriet. Derudover placerede vi informationstavler i gården og i opgange. Vi havde også et godt samarbejde med andels-boligforeningens bestyrelse, som også benyttede egne informationskanaler til at give beboerne information.

Derudover afholdt vi “åbent tag” for beboerne i de 123 boliger. Arrangementet blev afholdt en fredag morgen for alle beboerne, hvor de kunne komme op på taget og se, hvor langt vi var kommet og stille spørgsmål til byggeledelsen. Her serverede vi morgenbrød og fik uddybende snakke med beboerne.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk