AB Store Vigerslevgaard

Bebyggelsen udgøres af 34 blokke sammenbygget i 10 stokke og en selvstændig blok opført i 1949 som etageboligbebyggelse i 3 etager med kælder. Mod Vigerslevvej er stueetage udnytte til erhverv. I forbindelse med ejendommen ligger en børnehave som ikke er en del af renoveringsprojektet.
Ejendommene er opført med murede facader. Tage er saddeltag, som er beklædt med tegl. Ejendommene rummer som udgangspunkt 2 lejligheder pr. etage, pr. opgang og det samlede boligareal er på 36.438 m2.

Arbejder
Udskiftning af ejendommens 2335 vinduer og 605 altandøre samt indvendige afslutninger. Partiel renovering af ejendommens udvendige murværk, sålbænke og beton baldakiner over opgangsdøre.
Der er under udførelsen tilknyttet en beboerkoordinator.

close-w
Luk
close-w
Luk