AB Sølvholm

Ejendommen er et etagebyggeri opført i 1882 i 5 etager samt kælder og tagetage.
Ejendommene er opført i fuldmuret murværk med pudset facade mod gaden og blankt murværk mod gården.
Taget er udført som et københavnertag, tagpap på den flade del og skifereternit på de skrå sidder.
Tårne er beklædt med tagpap.

Arbejder
Udskiftning af 900 m2 tag samt udskiftning af tagpap til naturskifer på tårnene, reetablering af skorste, renovering af facader og vinduer samt etablering af 7 nye badeværelser.
Bygningen er beboet under arbejdets udførelse og der skal derfor tages hensyn til beboerne.

close-w
Luk
close-w
Luk