AB Njal

AB Njal er en af de største karréer på Islands Brygge og har en lang historie på over 100 år. Andelsboligforeningen består af 280 lejligheder fordelt over 27 opgange.

Renovering
Renoveringen af AB Njal har været et stort og spændende projekt at være en del af, da der har været behov for mange forskellige skræddersyede løsninger. Alle vinduer og døre blev registeret og opmålt af vores team af vinduesopmålere, så vi sikrede en fejlfri leverance af vinduer til den mere end 100 år gamle bygning. Derudover er elementer, som eksempelvis facadevinduernes specielle sortgrønne farve med matchende udvendige beslag, specielt fremstillet, så de passer ind i bygningens oprindelige arkitektoniske stil.

Under den igangværende renoveringsproces renoverede vi både gade- og gårdfacade svarende til i alt 14.500 m². I gården blev facaden afrenset og partielt udbedret og efterfølgende malerbehandlet. Underfacaden i gården blev partielt udbedret og pudset op.

På gaden blev facaden afrenset og partielt udbedret, pudset og filset, mens fugerne på underfacaden blev kradset ud, og ny fuge blev lagt ind. Til slut blev alle hoveddøre i de 27 opgange renoveret med partiel udbedring og maling. Samtidig etablerede vi ny gadebelysning.

Beboerhåndtering
Undervejs havde vi i samarbejde med rådgiver Gaihede A/S stor fokus på beboerhåndteringen, da boligerne var beboede under den meget omfattende facaderenovering og vindues-udskiftning. Vores fast tilknyttede beboerkoordinator varetog kommunikationen med beboerne og oprettede en hjemmeside, der var dedikeret udelukkende til AB Njals beboere og informationen omkring renoveringen.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vi med hjælp fra en ekstern proceskonsulent og mediator løbende samarbejds- og potentialemålinger.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk