AB Njal

AB Njal er en af de største karréer på Islands Brygge og har en lang historie på over 100 år. Andelsboligforeningen består af 280 lejligheder fordelt over 27 opgange.

Renovering
Renoveringen af AB Njal har været et stort og spændende projekt at være en del af, da der har været behov for mange forskellige skræddersyede løsninger. Alle vinduer og døre blev registeret og opmålt af vores team af vinduesopmålere, så vi sikrede en fejlfri leverance af vinduer til den mere end 100 år gamle bygning. Derudover er elementer, som eksempelvis facadevinduernes specielle sortgrønne farve med matchende udvendige beslag, specielt fremstillet, så de passer ind i bygningens oprindelige arkitektoniske stil.

Under den igangværende renoveringsproces renoverede vi både gade- og gårdfacade svarende til i alt 14.500 m2. I gården er facaden afrenset og partielt udbedret og efterfølgende malerbehandlet. Underfacaden i gården er partielt udbedret og pudset op.

På gaden er facaden afrenset og partielt udbedret, pudset og filset, mens fugerne på underfacaden er kradset ud, og ny fuge lagt ind. Til slut er alle hoveddøre i de 27 opgange renoveret med partiel udbedring og maling. Samtidig har vi etableret ny gadebelysning.

Beboerhåndtering
Undervejs havde vi i samarbejde med rådgiver Gaihede A/S stor fokus på beboerhåndteringen, da boligerne var beboede under den meget omfattende facaderenovering og vindues-udskiftning. Vores fast tilknyttede beboerkoordinator varetog kommunikation med beboerne og oprettede en hjemmeside, der var dedikeret udelukkende til AB Njals beboere og information omkring renoveringen.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vi med hjælp fra en ekstern proceskonsulent og mediator løbende samarbejds- og potentialemålinger.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk