AB Mariendalshus

AB Mariendalshus består af otte opgange, 1.800 m² tag og 2.500 m² facade.

Renovering
Gårdfacaden blev pudsrenoveret, mens gadefacaden blev hedvandsrenset og fik en sporadisk omfugning i alt ca. 500 m².

Gårdfacaden blev pudset op i en farve, mens gadefacaden var et todelt projekt, hvor stueplan blev pudset op i kvadderpuds, mens facaden derover var i rene mursten.

Eksisterende eternitskifer blev udskiftet til naturskifer på taget, da foreningen ønskede en længere holdbarhed på taget.

Derudover brugte vi megen tid på at udbedre en 10 år gammel svampeskade, som ikke var blevet udbedret korrekt tilbage i tiden.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk