AB Lundtoftehus

Tag- og facaderenovering og vinduesudskiftning i 5 etagers ejendom fra 1933.

Renovering
Byggesagen omfattede udskiftning af ejendommens tag, renovering af facade murværk samt udskiftning af vinduer og altandøre i boliger.
Tagbelægningen var røde understrøgne fals tagsten som var oprindelige.
Vinduer blev skiftet i ca. 1988 og de elastiske fuger indeholdte klorerede paraffiner.
Sålbænke under vindues -og altandørselementer blev udskiftes til nye skifersålbænke.
Byggesagen omfattede totaludskiftning af tagbelægning på blokkenes sadeltage. Der etableres fast undertag.

close-w
Luk
close-w
Luk