AB Houmannsgården

Renovering omfatter

Istandsættelse af gade- og gårdfacader
Istandsættelse af overflade på altanbunde mod gadeside
Udskiftning af samtlige vinduer til lejligheder og trappeopgange på gade- og gårdside til træ-aluvinduer
Malermæssig istandsættelse af udvendige altandøre mod gårdsiden
Udskiftning af samtlige kældervinduer til træ-aluvinduer monteret med friskluftsventiler

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk