AB Henrikshøj

Renoveringsarbejde i samarbejde med Københavns Kommune grundet tilskud om byfornyelse. Sagen er et demonstrations projekt.

Renovering
Arbejdet vedrørte udskiftning af alle boligvinduer inkl. altandøre, samt opgangsvinduer og indvendige kælderdøre. Dette inkluderede også nye beton sålbænke.
Tagrum (ikke udnyttet) blev asbest saneret.

Der blev oplagt større solcelleanlæg på tagene.
Gårdrummets facader blev efterisoleret.
Der blev etableret spanske, franske og til slut, frithængende altaner.

Der blev skabt forbedret ventilation i boliger ved etablering af nye friskluftventiler i form af teglrør i facaden. Eksisterende teglrør til daværende fadebure blev genanvendt / nye bores og der etableres nye efter et defineret behov. Disse friskluftventiler, bygget ind i teglrør, skulle overholde skrappe krav til rensning af forurenet luft og samtidigt sørge for at minimere støjen fra Vigerslev Alle ud fra forhåndsdefinerede krav.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk