AB Heimdalshus

Renovering:

Facaderenovering af murværket på forhuset.
Udskiftning af døre og vinduer m.v. i forhuset.
Renovering og ombygning af 6 stk. badeværelser i baghus.
Udskiftning af installationer i baghuset bestående af 10 stk. andele, herunder faldstammer, stigstrenge samt etablering af ventilation.
Etablering af nyt tag og tilhørende tagkonstruktion
Etablering af depotrum i kælder

close-w
Luk
close-w
Luk