AB Halland

Renovering af 77 boliger, herunder opsætning af 77 altaner og udskiftning af vinduer.

Renovering
Altanerne blev ophængt med indspændning i murværk / etageadskillelsen og udført som lette altaner med stålbund beklædt med gulv i hårdt træ mod gårdsiden og som lette altaner med stålbund beklædt med fiber gips på top og bund mod gaden. Altanerne er udført i en varmforzinket stålkonstruktion, hvor stålet er ind spændt i murværket og udført med udliggere. Stålkonstruktionen blev udført imellem udliggere som underlag for altanbunde og undersider. I forbindelse med opsætning af altanerne blev fuger udkradset i brystninger, hvorefter vi foretog armering, til fugning og til pudsning. Ud over opsætning af altaner og isætning af vinduer foretog vi facaderenovering af murværk.

Vores eget erfarne vinduesopmålerteam sikrede, at vi fik målt alle vinduer korrekt op, og vinduesleverancen var fejlfri og blev leveret til tiden.

Beboerinddragelse
Vores byggeledelse på byggepladsen varetog beboerkommunikationen og sikrede, at varslinger blev givet til tiden, og at varslings- og tidsplaner var opdaterede og tilgængelige. Derudover havde beboerne mulighed for at komme i direkte kontakt med vores byggeledelse via beboertelefonen. I forbindelse med montering af vinduer og altandør opsatte vi støvvæg for dørhul. I forbindelse med nedtagning af brystningsmur opsatte vi plastfolie mod indfatninger og gulv for at sikre beboernes lejligheder mod støv.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk