AB Fredens Mølle

Byggesagen er beliggende på adressen Holmbladsgade 10 / Nordlandsgade 9 – 9A+10-12 + 11-13
2300 København S.

Renovering
Facader og udskiftning af vinduer, samt andre
bygningsdele. På gårdfacaden udføres endvidere efterisolering.

close-w
Luk
close-w
Luk